Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

[5.214] Bằng khen của Liệt sỹ Nguyễn Đình Tỵ, CHính trị viên Đại đội 21 trinh sát Trung đoàn 10/ tức Trung đoàn 95A Sư đoàn 5, quê quán: Bích Động - Nam Chính - Nam Sách - Hải Dương

 2020091340330


Bằng khen đề ngày 8/11/1968 do đồng chí Quang Đông thay mặt thủ trưởng đơn vị 335 ky, cấp cho đồng chí Nguyễn Đình Tỵ, CHính trị viên Đại đội 21 trinh sát Trung đoàn 10/ tức Trung đoàn 95A Sư đoàn 5, quê quán: Bích Động - Nam Chính - Nam Sách - Hải Dương, về thành tích chiến đấu và công tác. Thời điểm này đồng chí Tỵ là Chính trị viên phó.


Đồng chí NGuyễn Đình Tỵ đã hy sinh ngày 19/2/1969 tại khu vực cứ Q4.

Ngoài bằng khen này, Giấy tờ của Liệt sỹ còn có 2 Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ, 1 vỏ phong bì thư đề người gửi Vũ Thị Thuận - thôn Bích Đông xã Nam Chính huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương gửi tới NGuyễn Đình Tỵ đơn vị số hòm thư 92155 LS Cậu Sáu.

Ảnh chụp Bằng khen:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét