Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

[4.40] Ba bệnh án của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209 (Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 320) Sư đoàn 1, bị thương trong trận chiến đấu ở Chưtân Kra - Kontum từ 24-26/3/1968

 2020122959375

Ba bệnh án của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209 (Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 320) Sư đoàn 1, bị thương trong trận chiến đấu ở Chưtân Kra - Kontum từ 24-26/3/1968


1. Bệnh án của đồng chí Nguyễn Xuân Khiển, 26 tuổi, quê Bình Yên - Thạch Thất - Hà Tây, TRung đội trưởng, đơn vị K4/E320 (Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209), đi B ngày 5/2/1968, bị thương hồi 15h ngày 24/3/1968, bị pháo bắn khi đứng ở công sự.

2. Bệnh án của đồng chí Trần Văn Tiến, 20 tuổi, đơn vị C1/K4/E320 tức C1/d7/E209, quê Cân Đức - Quảng Oai - Hà Tây, đi B ngày 5/2/1968, hạ sỹ bvăn thư, bị thương lúc 2 giờ sáng ngày 26/3/1968 do pháo bắn.

3. Bệnh án của đồng chí Nguyễn Xuân Lành, 21 tuổi, binh nhất chiến sỹ, đơn vị C2/K4/E302 tức C2/d7/E209, đi B tháng 2/1968, quê Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội, bị thương lúc 1 giờ sáng 26/3/1968, do pháo bắn.

Các chiến sỹ bị thương được đưa về Phẫu E320/ Phẫu E209, sau đó chuyển về Đội điều trị 3, rồi chuyển lên viện tuyến trên.

Ảnh chụp 1 phần các Bệnh án
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét