Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

[4.42] Giấy đề nghị khen thưởng đồng chí Nguyễn Viết Tuất quê Trọng Quan - Tiên Hưng (Đông Hưng) - Thái Bình về thành tích bắn rơi máy bay năm 1970

 2021043052388

Giấy đề nghị, do đc Ngô Quốc Thế thay mặt cấp ủy đơn vị ký gửi Tỉnh đội mang mật danh 280 (Là Tỉnh đội Gia Lai), trong đó nêu đc Nguyễn Viết Tuất, cấp bậc 4/3 phụ trách Trung đội trưởng sinh năm 1936 quê xã TRọng Quan(?) - Tiên Hưng - Thái Bình, nhập ngũ 1/1967, vào Đảng 11/9/1968, đã có thành tích hồi 11h ngày 29/5/1970 máy bay địch đến bắn phá đơn vị, đc Tuất đã dùng súng AK bắn 5 viên đạn làm rơi 1 máy bay quạt tại chỗ.

Cấp ủy đơn vị đề nghị tỉnh đội khen thưởng Huân chương giải phóng hạng 3.

Ảnh chụp Giấy đề nghịKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét