Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

[5.256] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (40): Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ Nguyễn Văn Hoản, quê Đức Lĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, hy sinh 17/6/1969

 2021041234369


1. Giấy chứng nhận danh hiệu Dũng sỹ ký ngày 1/1/1969 do thủ trưởng Đoàn 69 - Tiểu đoàn 22 ký, chứng nhận đc Nguyễn Văn Hoản cấp bậc A trưởng đã được tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ cấp 3 trong năm 1968.

2. Giấy chứng nhận của Thủ trưởng d22 pháo binh ký chứng nhận đc Nguyễn Văn Hoản được tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ cấp 3 cuối năm 1968.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận


Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Văn Hoản như sau:


Họ và tên:Nguyễn Văn Hoản
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1942
Nguyên quán:Đức Lĩnh, Đức Thọ,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:2/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, d22/e210/f7
Cấp bậc:H3 - BP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:18/6/1969
Trường hợp hi sinh:Mất Xác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét