Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

[5.356.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (41): Giấy chứng minh Đoàn chi viện của Liệt sỹ Trịnh Ngọc Bê, quê Yên Lộc - Yên Định - Thanh Hóa, hy sinh 17/6/1969

 2021041234369


Giấy chứng minh Đoàn chi viện 2077 cấp ngày 6/11/1968 cho đc Trịnh Ngọc Bê, được đi đến Nam Bộ S9.

Ảnh chụp Giấy chứng minh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét