Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

[3.215] Sổ ghi chép cá nhân của bác Nguyễn Trí Phúc, đơn vị Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 812 Sư đoàn 324B, quê xóm Đức Yên - Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, năm 1967

 2021052942394


Sổ ghi chép cá nhân của bác Nguyễn Trí Phúc, đơn vị Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 812 Sư đoàn 324B, quê xóm Đức Yên - Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, năm 1967. Các ghi chép chính gồm:

- Danh sách Dũng sỹ.

- Các ghi chép công  tác, tình hình, nhiệm vụ đơn vị.

- Danh sách Đoàn viên trong đơn vị.

Ảnh chụp trang bìa cuốn sổ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét