Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

[5.260] Danh sách 122 Liệt sỹ Trung đoàn 95C Sư đoàn 1 (Trung đoàn 3 Sư đoàn 9 sau này) hy sinh trong trận đánh vào Căn cứ Srok Con Trăng/Sóc Con Trăng, ngày 13/11/1968

 20210513


Danh sách 122 Liệt sỹ Trung đoàn 95C Sư đoàn 1 (Trung đoàn 3 Sư đoàn 9 sau này) hy sinh trong trận đánh vào Căn cứ Srok Con Trăng/Sóc Con Trăng (Tây Ninh), ngày 13/11/1968, nguồn từ web Chính sách quân đội.


1. Thông tin từ sách Lịch sử Sư đoàn 9:

Đầu tháng 11 năm 1968, sau khi ổn định biên chế tổ chức và làm nhiệm vụ nghiên cứu chiến trường, trung đoàn được giao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt căn cứ Sóc Con Trăng. Sóc Con Trăng nằm bên bờ suối Tống Lê Chân, một ngọn suối sát đầu nguồn sông Sài Gòn, cách mũi mỏ vẹt về phía bắc khoảng 5 ki-lô-mét. Tại đây quân Mỹ xây dựng một cụm chốt dã ngoại kiên cố nhằm ngăn chặn chủ lực ta, trực tiếp uy hiếp Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền ở phía tây. Lực lượng ở đây có hai tiểu đoàn bộ binh thuộc sư đoàn số 1 “Anh cả đỏ” Mỹ với trên 36 xe tăng, xe bọc thép, lại bố trí trong năm hàng rào thép gai bùng nhùng kết hợp với mìn clây-mo và chiếu sáng. Bên trong có 40 lô cốt vừa là chỗ ngủ vừa là ụ chiến đấu, bố trí thành hai vòng lô cốt theo kiểu răng bừa. 23 giờ ngày 13 tháng 11 năm 1968, trung đoàn nổ súng tiến công, trời gần sáng trung đoàn đươïc lệnh rút khỏi trận địa.

........Về phía ta, 40 cán bộ, chiến sĩ hy sinh (trong đó có 2 tiểu đoàn trưởng, 6 đại đội trưởng hy sinh, 2 tiểu đoàn phó bị thương). 


2. Trong web Chính sách quân đội có Danh sách 122 Liệt sỹ hy sinh trong trận đánh này, rất nhiều trong số đó ghi là "mất xác". Duy nhất LS số 18 Đinh Sỹ Hệnh bị thương đưa về Viện K71 và hy sinh tại đây.


STT * Họ và tên * Nguyên quán * Ngày hy sinh * Đơn vị * Trường hợp hi sinh

1 * Bùi Văn An * Thanh Hồi, Tân Lạc, Hòa Bình * 13/11/1968 * , 3, f9 * Sóc Con Trăng - Gần đường ngã 4 Sóc Con Trăng

2 * Bùi Văn Đính * Xóm Vó, Nhân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình * 13/11/1968 * C11 D3 * Chiến đấu đi lạc mất

3 * Bùi Văn On * Hiêng Nam, Thanh Hối, Tân Lạc, Hòa Bình * 13/11/1968 * C10 D4 E95 F1 * Chiến đấu

4 * Bùi Văn Sơn * Xóm Nội, Nam Ninh, Nam Trực, Nam Hà * 13/11/1968 * C5 D2 * Chiến đấu bị lạc

5 * Bùi Văn Toàn * Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

6 * Chu Bá Huân * Lan Mẫu, Lục Nam, Hà Bắc * 14/11/1968 * , 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

7 * Chu Đức Ích * Hạ Long, Cao Bằng * 13/11/1968 * C8 D2 E95 F1 * Chiến đấu

8 * Chữ Văn Tư * Ngọc Sài, Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Hà * 14/11/1968 * C1 D1 F1 * Chiến đấu

9 * Đăng Bá Hô * Thành Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * 13/11/1968 * , 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

10 * Đặng Quang Hiệu * Như Lâm, Phương Kỳ, Lạng Giang, Hà Bắc * 14/11/1968 * D1 F1 * Chiến đấu không  thấy ra, mất tích

11 * Đặng Trọng Tĩnh * Kinh Chì, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng * 14/11/1968 * C3 D1 F1 * Bị lạc

12 * Đặng Xuân Khái * Yên Nhân, Tiến Cấn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú * 14/11/1968 * C5 D2 F1 * Chiến đấu không thấy ra

13 * Đào Công Nhiên * Tứ Quý, Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa * 13/11/1968 * D Bộ 3 F95 * Chiến đấu

14 * Đào Văn Mích * Võ Lương, Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Hưng * 13/11/1968 * C4 D1 E95 F1 * Chiến đấu

15 * Đào Văn Phúc * Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa * 14/11/1968 * 13, 3, f9 * Sóc Trăng - Xuất Kích đồn Sóc Trăng về K10 gần Trảng

16 * Đào Văn Ty * Tế Lộ, Yên Lạc, Vĩnh Phú * 14/11/1968 * , 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

17 * Đậu Minh Sinh * Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An * 13/11/1968 * 5, 2, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

18 * Đinh Sỹ Hệnh * Nam Thượng, Thuận Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa * 13/11/1968 * D29 * Chiến đấu bị thương về viện * Hy sinh tại Viện K71

19 * Đỗ Duy Khoát * Phú Lâm, Tiên Sơn, Hà Bắc * 13/11/1968 * , 9, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

20 * Đoàn Lạng * Đức Lạc, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh * 13/11/1968 * , e3/f9 * Sóc Con Trăng

21 * Đoàn Ngọc Cát * Hùng Vương - Vụ Bản - Hà Nam Ninh * 13/11/1968 * e3/f9

22 * Đoàn Văn Mích * Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Hưng * 14/11/1968 * 4, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

23 * Đồng Bá Phẩm * Văn Đức, Chí Linh, Hải Hưng * 13/11/1968 * 5, 2, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

24 * Đồng Văn Soạn * Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Hà Bắc * 14/11/1968 * 3, 7, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

25 * Dưong Bá Đức * Xóm 3, Thiệu Dưong, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * 14/11/1968 * C5 D2 E2 * Chiến đấu không thấy ra

26 * Dương Văn Thọ * Chè Phúc, Mông Ân, Cao Bằng * 14/11/1968 * D5 D2 F1 * Chiến đấu không thấy về (mất tích)

27 * Giáp Đức Vi * Xóm Hạc, Thái Đào, Lạng Giang, Hà Bắc * 14/11/1968 * D1 E2 * Chiến đấu không thấy về

28 * Hà Duy Tư * Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình * 13/11/1968 * 5, 8, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

29 * Hà Văn Đản * Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình * 14/11/1968 * , 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

30 * Hà Văn Đậu * Hồng Tiến, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình * 13/11/1968 * T2 D1 E95 F1 * Chiến đấu

31 * Hàn Công Khanh * Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. * 13/11/1968 * C5 D2 * Chiến đấu đi lạc

32 * Hồ Công Toán * Nghĩa Trung, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An * 13/11/1968 * TSD1 * Chiến đấu tập kích, đi lạc

33 * Hoàng Bá Thẩm * Hiệp An, Kinh Môn, Hải Hưng * 13/11/1968 * , 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam Sóc Con Trăng gần ngã 4

34 * Hoàng Đình Kiên * Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Hưng * 13/11/1968 * C20 E95 F1 * Chiến đấu

35 * Hoàng Văn Hão * Dàn Kinh, Trùng Quán, Văn Lăng, Lạng Sơn * 14/11/1968 * C2 D1 F1 * Chiến đấu không thấy về

36 * Hoàng Văn Lạng * Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

37 * Hoàng Văn Mạo * Kiều Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng * 14/11/1968 * C2 D1 E2 F1 * Chiến đấu

38 * Hoàng Văn Mông * Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Hà * 13/11/1968 * C5 D2 * Chiến đấu đi lạc mất tích

39 * Hoàng Văn Nghi * Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An * 13/11/1968 * , 2, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

40 * Hoàng Văn Thăng * Yên Bình, Hữu Lũng, Lạng Sơn * 13/11/1968 * , d9/e3/f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng

41 * Lã Văn Thiết * Cam Thường, Hà Trung, Thanh Hóa * 14/11/1968 * , c20/e3/f9 * Sóc Con Trăng - cứ gần suối cách đồn Sóc Con Trăng về đông bắc 30'

42 * Lê Khắc Mộc * Xóm Nghè, Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa * 14/11/1968 * C1 D1 F1, C19 E95 * Chiến đấu, không thấy về

43 * Lê Ngọc Đưng * Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

44 * Lê Tiến Tiêu * Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

45 * Lê Văn Diên * Nam Sơn, Nam Trực, Nam Hà * 14/11/1968 * C9 D3 F1 * Chiến đấu không thấy về

46 * Lê Văn Hạnh * Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình * 13/11/1968 * 8, 2, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

47 * Lê Văn Minh * Mường Chín, Quỳnh Nhai, Sơn La * 13/11/1968 * C1 D1 E95 F1 * Chiến đấu

48 * Lê Văn Quý * Nghĩa Giang, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh * 14/11/1968 * C5 D2 F1 * Chiến đấu không thấy ra

49 * Lê Văn Thiết * Cam Thượng, Tùng Thiện, Hà Nội * 13/11/1968 * , e3/f9

50 * Lê Viết Bi * Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa * 14/11/1968 * 4, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

51 * Lê Xuân Huỳnh * Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa * 14/11/1968 * 1, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

52 * Lục Hen Phính * Xóm Bàn Đông, Thái Đức, Hạ Lang, Cao Bằng * 13/11/1968 * C5 D5 * Chiến đấu đi lạc mất tích

53 * Luơng Trọng Tỏi * Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa * 13/11/1968 * D1 * Chiến đấu tập kích đi lạc

54 * Lương Văn Chúng * 198, Thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng * 13/11/1968 * , d9/e3/f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng

55 * Lương Văn Mục * Xóm Nông, Thuỵ Quang, Hạ Lang, Cao Bằng * 13/11/1968 * C2 D4 * Chiến đấu đị lạc

56 * Lưu Thế Hữu * Minh Đức, Trực Đông, Trực Ninh, Nam Hà * 14/11/1968 * D3 F1 * Chiến đấu

57 * Lý Văn Khoái * Trung Phúc, Trùng Khánh, Cao Bằng * 13/11/1968 * , d9/e3/f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

58 * Mai Hồng Sỹ * Vĩnh Khê, Đông Triều, Quảng Ninh * 14/11/1968 * 1, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

59 * Ngô Hồng Châu * Chiến Thắng  - Lập Thạch - Vĩnh Phú * 13/11/1968 * e3/f9

60 * Ngô Quang Sinh * Hương Sơn, Bình Nguyên, Vĩnh Phú * 13/11/1968 * , e3/f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

61 * Ngô Văn Ngọc * Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * 13/11/1968 * C2 D1 E95 F1 * Chiến đấu

62 * Ngô Văn Tư * Sơn Đức, Lạng Sơn, Hà Bắc * 13/11/1968 * C5 D2 E95 F1 * Chiến đấu

63 * Ngô Xuân Cáp * Tân Châu, Quang Minh, Tân Yen, Hà Bắc * 13/11/1968 * D8 E95 F1 * Chiến đấu

64 * Nguyễn Bá Tạo * Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

65 * Nguyễn Đình Sự * Thụy Phong, Thụy Anh, Thái Bình * 14/11/1968 * , 7, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

66 * Nguyễn Đức Khanh * Phũ Mỹ, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Tây * 13/11/1968 * C2 D4 * Chiến đấu bị lạc

67 * Nguyễn Đức Thìn * , Thị trấn Lục Ngạn, Hà Bắc * 14/11/1968 * 1, 7, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

68 * Nguyễn Hồng Căn * Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

69 * Nguyễn Hữu Lạc * Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa * 14/11/1968 * , c1/d1/e3/f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

70 * Nguyễn Hữu Ngáng * Thôn Nhụ, Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Hưng * 13/11/1968 * C1 D1 * Chiến đấu đi lạc

71 * Nguyễn Minh Châu * Nông trường Tô Hiệu, Đô Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh * 14/11/1968 * D1 F1 * Chiến đấu không thấy về

72 * Nguyễn Ngọc Thể * Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh * 14/11/1968 * 1, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

73 * Nguyễn Quang Đối * Tiến Dũng, Yên Dũng, Hà Bắc * 13/11/1968 * , 3, f9

74 * Nguyễn Quang Nghiêm * Tiên Thịnh, Dồng Tâm, Đông Sơn, Thanh Hóa * 13/11/1968 * C1 D1 E95 F1 * Chiến đấu

75 * Nguyễn Quang Ngưu * Đông Hưng, Đông Sơn, Thanh Hóa * 14/11/1968 * , c1/d1/e3/f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

76 * Nguyễn Quang Thỉu * Đông Hưng, Đông Sơn, Thanh Hóa * 14/11/1968 * 1, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

77 * Nguyễn Quốc Việt * Đông Vệ, Đông Sơn, Thanh Hóa * 13/11/1968 * C5 D2 * Chiến đấu

78 * Nguyễn Thanh Tùng * Tân Tiến, Quỳnh Tiến, Quỳnh Lưu, Nghệ An * 14/11/1968 * C1 D1 F1 * Chiến đấu không thấy về

79 * Nguyễn Tiến Luật * Trại Rán, Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Hà * 13/11/1968 * C5 D2 * Chiến đấu đi lạc mất tích

80 * Nguyễn Văn Bịch * Bình Lục, Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh * 13/11/1968 * C3 D1 * Chiến đấu tập kích đi lạ

81 * Nguyễn Văn Côn * Dương Đức, Lạng Giang, Hà Bắc * 13/11/1968 * , 9, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam Sóc Con Trăng gần ngã 4

82 * Nguyễn Văn Điền * Nam Tiến, Nam Trực, Hà Nam Ninh * 14/11/1968 * , c1/d1/e1/f9 * Sóc Cong Trăng - mất thi hài

83 * Nguyễn Văn Doanh * Khu Tĩnh Sơn, thị xã Bình Yên, Vĩnh Phú * 13/11/1968 * C3 D1 E95 F1 * Chiến đấu

84 * Nguyễn Văn Lam * Vân Xá, Tản Hồng, Quảng Oai, Hà Tây * 13/11/1968 * C2 D4 * Chiến đấu đi lạc

85 * Nguyễn Văn Lẩu * Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh * 14/11/1968 * 4, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng, gần ngã 4

86 * Nguyễn Văn Lưu * Cộng Hòa, Gia Lương, Gia Lộc, Hải Hưng * 14/11/1968 * C3 D1 E2 * Chiến đấu không thấy về

87 * Nguyễn Văn Ngọc * Thiệu Vụ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * 14/11/1968 * 2, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

88 * Nguyễn Văn Như * Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Hà Bắc * 13/11/1968 * , 9, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

89 * Nguyễn Văn Thanh * Đạo Tú, Đạo Phú, Tam Dương, Vĩnh Phú * 13/11/1968 * C2 D1 E95 F1 * Chiến đấu

90 * Nguyễn Văn Thành * Số 10 Thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng * 13/11/1968 * Thông tin D2 * Chiến đấu bị lạc (mất tích)

91 * Nguyễn Văn Thư * Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Hà Bắc * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng, gần ngã 4

92 * Nguyễn Văn Trấn * Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên * 13/11/1968 * C4 D1 * Chiến đấu tập kích đi lạc

93 * Nguyễn Văn Tư * Dương Đức, Lạng Giang, Hà Bắc * 13/11/1968 * 5, 8, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

94 * Nguyễn Văn Vy * Phú Thượng, Việt Dân, Quảng Ninh * 14/11/1968 * C3 D1 F1 * Chiến đấu bị lạc

95 * Nguyễn Văn Xê * Vạn Thiên, Nông Cống, Thanh Hóa * 14/11/1968 * , 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

96 * Nguyễn Xuân Đài * Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Hưng * 14/11/1968 * C3 D1 F1 * Chiến đấu mất tích

97 * Nguyễn Xuân Điều * Nam Tiến, Nam Trực, Nam Hà * 14/11/1968 * 1, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

98 * Nguyễn Xuân Lẩu * Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh * 14/11/1968 * , c4/d7/e3/f9 * Sóc Con Trăng - đông nam đồn sóc Con Trăng gần đường ngã 4

99 * Nguyễn Xuân Thu * Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

100 * Nông Công Tú * Nà Vui, Bế Triều, Hòa An, Cao Bằng * 14/11/1968 * F1 * Chiến đấu

101 * Nông Văn Sùng * Bác Thắng, Đại Con, Trùng Khánh, Cao Bằng * 14/11/1968 * C1 D1 F1 * Chiến đấu

102 * Nông Văn Thuật * Cổ Nhịn, Thắng Lợi, Hạ Lang, Cao Bằng * 13/11/1968 * C5 D2 * Chiến đấu bị lạc (mất tích)

103 * Nông Văn Tý * Na Na, Ninh Long, Hạ Lang, Cao Bằng * 14/11/1968 * C5 D2 F1 * Chiến đấu

104 * Phạm Đức Trụ * Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình * 13/11/1968 * 5, 2, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

105 * Phạm Ngọc Ky * Tiến Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa * 13/11/1968 * e3/f9

106 * Phạm Văn Thân * Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

107 * Phạm Xuân Dương * Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh * 13/11/1968 * C3 D1 * Tập kích đi lạc

108 * Tăng Bá Việt * Quyết  Thắng, Thanh Hà, Hải Hưng * 13/11/1968 * C2 D4 * Chiến đấu bị lạc

109 * Trần Đình Sự * Thụy Phong, Thụy Anh, Thái Bình * 13/11/1968 * C1 D1 E95 F1 * Chiến đấu

110 * Trần Ngọc Mai * Lộc Tân - Hậu Lộc - Thanh Hóa * 13/11/1968 * e3/f9

111 * Trần Văn Bảo * Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Hưng * 14/11/1968 * 14, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Xuất kích đồn Sóc Con Trăng về K10 gần trảng

112 * Trần Văn Cẩn * Quảng Khai, Kim Thành, Kim Anh, Hải Hưng * 13/11/1968 * C1 D1 E95 F1 * Chiến đấu

113 * Trần Văn Phương * Cộng Hòa, Vụ Bản, Hà Nam Ninh * 13/11/1968 * , c25/e3/f9 * Sóc Con Trăng - Cầu đôi, Trạm 8 giao liên

114 * Trần Xuân Cẩm * Kim Anh, Kim Thành, Hải Hưng * 14/11/1968 * , e3/f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

115 * Triệu Huy Trung * Hùng Sơn, Lục Nam, Hà Bắc * 14/11/1968 * F1 C3 D1 E2 * Chiến đấu mất tích

116 * Trịnh Minh Khẩn * Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa * 13/11/1968 * , 3, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Đông nam đồn Sóc Con Trăng gần ngã 4

117 * Trương Đức Đạo * Quỳnh Tiến, Quỳnh Lưu, Nghệ An * 14/11/1968 * 1, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

118 * Vũ Đức Thặng * Phố Dơ, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Hà Bắc * 14/11/1968 * D1 F1 * Chiến đấu không thấy về

119 * Vũ Huy Thắng * Quang Trung, Quỳnh Di, Quỳnh Lưu, Nghệ An * 13/11/1968 * C12 D3 E95 F1 * Chiến đấu

120 * Vũ Quang Định * Yên Lập, Hưng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phú * 13/11/1968 * E95 F1 * Chiến đấu

121 * Vũ Quang Hải * Đồng Tâm, Vụ Bản, Nam Hà * 14/11/1968 * 1, 1, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác

122 * Vũ Văn Sinh * An Hà, Lạng Giang, Hà Bắc * 13/11/1968 * 5, 2, 3, f9 * Sóc Con Trăng - Mất xác


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét