Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

[5.259] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (44): Các giấy tờ quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt nam thuộc Sư đoàn 320 tại khu vực bắc Quảng Trị, năm 1968

 2021051235373


Các giấy tờ quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt nam thuộc Sư đoàn 320 tại khu vực bắc Quảng Trị, năm 1968, gồm:


1. Giấy chứng minh của đc Nguyễn Bá Nhận, không có thông tin về quê quán.

2. Giấy chứng minh của đc Trần Văn Đám/ Trần Xuân Đám; 1 Biên lai chuyển tiền mang tên người gửi là Trần Xuân Đám, chuyển 30 đồng cho người nhận là bà Vũ Thị Nhật ở xã Ngô Quyền huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương; Đc Đám quê tại Phạm Tân - Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương. Có thông tin đc Đám thuộc Đại đội 39.

3. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, cấp cho đc Đoàn Vương Khánh, không có thông tin về quê quán.

Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét