Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

[5.536] Giấy tờ của liệt sỹ Thạch Văn Lùng, đơn vị đại đội 7 tiểu đoàn 2 Trung đoàn 1 Sư đoàn 9, quê Vĩnh Hưng - HồnG Dâng - Sóc Trăng [Bạc Liêu] * Danh sách 8 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 hy sinh ngày 3 và 4/11/1969 tại suối Dây - Tây Ninh

2023090532757

1. Ngày 4/11/1969 tại khu vực gần suối Dây - Tây NInh, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Trung đoàn 271 [Trung đoàn 1] Sư đoàn 9. Một trong số đó có Giấy tờ mang tên đc Thạch Văn Lùng.

- Giấy khen đề ngày 20/3/196? mang tên đc Thạch Văn Lùng tiểu đội phó đơn vị K16 quê Vĩnh Hưng - Hồng Dân - Sóc Trăng, về thành tích Nhà Đỏ - Bông Trang.

- Quyết định đề ngày 15/10/1969 đề bạt đc Thạch Lùng cấp bậc Trung đội bậc trưởng chức vụ Đại đội phó lên cấp Đại đội bậc phó đơn vị c7 Z2.

* Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Thạch Văn Lùng khớp với thông tin trên giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ.

Họ và tên:Thạch Văn Lùng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Vĩnh Hưng, Hồng Dân,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:5/1963
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, e1/f9
Cấp bậc:BT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:3/11/1969
Trường hợp hi sinh:Suối dây
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

* Ảnh chụp Giấy khen và quyết định:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về 8 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 hy sinh ngày 3 và 4/11/1969 tại suối Dây - Tây Ninh, trong đó có liệt sỹ Thạch Văn Lùng có giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ.

1 * LS Đào Duy Khải * Quê quán: Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Hưng

2 * LS Hoàng Văn Thơ * Quê quán: Phi Hài, Quảng Hóa, Cao Bằng

3 * LS Lê Văn Xứng * Quê quán: Tương Đức, Thanh Trị, Hậu Giang

4 * LS Nông Văn Vàng * Quê quán: , Võ Nhai, Bắc Thái

5 * LS Phạm Văn Hòa * Quê quán: Liên Hòa - Lập Thạch - Vĩnh Phú

6 * LS Thạch Văn Lùng * Quê quán: Vĩnh Hưng, Hồng Dân, Hậu Giang

7 * LS Trần Đức Chấn * Quê quán: Hồng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng

8 * LS Triệu Doanh Mỹ * Quê quán: Cao Trí, Chợ Rã, Bắc Thái


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét