Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

[5.539] Giấy khen của liệt sỹ Nguyễn Chiến Trường, quê Vũ Lãm - Vũ Tiên - Thái Bình [Trần Lãm - tp Thái Bình] và Giấy khen của đc Nguyễn Khắc Hùng quê Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5

2023093057784

* Ngày 9/3/1967 tại Bình Định, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng, gồm:

-  Các vỏ phong bì thư gửi từ Vũ Lãm - Vũ Tiên - Thái Bình tới người nhận là Nguyễn Chiến Trường.

- Bức điện đề ngày 10/12/1964, người gửi tên là Hồi ở Thái Bình, gửi tới người nhận là Nguyễn Chiến Trường hòm thư 5168 QA, gọi đc Trường về quê ngay vì cha mất. Bức điện này bị đen kịt không đọc được nội dung, chỉ có phần quân Mỹ dịch qua tiếng Anh.

- Giấy khen đề 19/12/1966 do Chỉ huy đơn vị 519 ký tặng đc Nguyễn Chiến Trường, quê Vũ Lãm - Vũ Tiên - Thái Bình, y tá đơn vị 63, có thành tích chiến dịch Thu Đông 1966. 

- Giấy khen đề 31/12/1965, của Thủ trưởng đơn vị Sao vàng B, tặng đc Nguyễn Khắc Hùng đơn vị Công trường 2, quê Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh.

* Đ/c Nguyễn Chiến Trường là liệt sỹ thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5.

Ảnh chụp 2 giấy khen
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét