Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

[5.538] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (162): Các giấy tờ của cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 36 Đặc khu 44 Quảng Đà, năm 1970

2023092855781


Ngày 20/4/1970 quân Mỹ có thu giữ từ thi thể bộ đội VIệt Nam nhiều giấy tờ của cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 36 Mặt trận 44 Quảng Đà.

Các Giấy tờ gồm:

1. Giấy chứng minh mang tên Hoàng Đình Chiến, đơn vị Đoàn 1109, được đi đến B1. Bổ sung: Có sơ yếu lý lịch mang tên Hoàng Hữu Chiến, sinh năm 1949, quê quán xã Vũ Tây - huyện Vũ Tiên - tỉnh Thái Bình [nay là Vũ Tây - tp Thái Bình].

2. GIấy tờ mang tên đc Vi Văn Ngân đơn vị C24/E36 Mặt trận Quảng Đà, quê Xuân Lẹ - Thường Xuân - Thanh Hóa: Giấy khen đề 5/3/1969.

3. Sơ yếu lý lịch đc Lê Hoàn, Thượng úy - Tiểu đoàn trưởng, sinh năm 1927, quê Tân Tiến - Phương Chung - Thanh Oai - Hà Tây.

Ảnh chụp một phần Sơ yếu lý lịch đc Lê Hoàn:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét