Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

[6.10] Thông tin về hình ảnh trên blog Kyvatkhangchien.com bị lỗi do Photobucket.com không hỗ trợ link

20170701

Kể từ ngày 28/6/2017, site lưu trữ hình ảnh Photobucket.com không còn hỗ trợ link ảnh cho site thứ 3 nên hàng loạt ảnh trong blog Kyvatkhangchien.com đã bị lỗi không hiển thị. Rx đang cố gắng khắc phục dần.

Xin thông báo để mọi người biết. Nếu ai cần xem ảnh nào đó, đề nghị hãy chỉ rõ cần xem ảnh ở mục nào, Rx sẽ khắc phục.

Trân trọng, 1/7/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét