Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

[3.104] Quyết định gọi nhập ngũ và giấy khen của chiến sỹ Phạm Văn Tâm, đơn vị Phòng hậu cần Quân khu 10, quê tại Phú Kim - Thạch Thất - Hà Tây

2018052750141

Các giấy tờ của chiến sỹ Phạm Văn Tâm, đơn vị Phòng hậu cần Quân khu 10, quê tại Phú Kim - Thạch Thất - Hà Tây, gồm:

- Quyết định gọi nhập ngũ của UB hành chính huyện Thạch Thất, dề ngày 14/7/1968, gọi nhập ngũ đ/c Tâm.

- Giấy quân trang thể hiện thông tin đ/c Tâm thuộc Phòng hậu cần Quân khu 10 Phước Long

-  Giấy khen cấp cho đ/c Tâm về những thành tích 6 tháng cuối năm 1969.

Chiến sỹ Phạm Văn Tâm có giấy chứng minh ghi đơn vị là Đoàn 2116, là giấy chứng minh sử dụng trên đường hành quân vào Nam chiến đấu.

Ảnh chụp các giấy tờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét