Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

[3.115] Giấy chứng minh của đ/c Nguyễn Khắc Nhượng, quê thôn Quyết Thắng xã Xương Lâm huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc, đơn vị tiểu đoàn 1 Trung đoàn 274 Sư đoàn 5, do phía Mỹ thu giữ 31/1/1968 tại phía đông tp Biên Hòa

2018080531136 - Kỷ vật kháng chiến

Giấy chứng minh của đ/c Nguyễn Khắc Nhượng, quê thôn Quyết Thắng xã Xương Lâm huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc, đơn vị tiểu đoàn 1 Trung đoàn 274 Sư đoàn 5, do phía Mỹ thu giữ 31/1/1968 tại phía đông sân bay Biên Hòa độ 10km.

Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 274 là đơn vị chủ công tấn công vào sân bay Biên Hòa dịp Tết Mậu thân 1968.

Ảnh chụp Giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét