Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

[3.119] Giấy khen của đ/c Đặng Văn Hồng, đơn vị Đại đội 1 tiểu đoàn 267, quê xã Hiệp Hưng huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre, do phía Mỹ thu giữ ngày 31/1/1968 tại đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu thân 1968

2018082652160

1. Giấy khen đề ngày 15/10/1967 cấp cho đ/c Đặng Văn Hồng, đơn vị Đại đội 1 tiểu đoàn 267, quê xã Hiệp Hưng huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre, về thành tích trong trận đánh trục lộ giao thông số 4.

2. Giấy khen đề ngày 27/11/1967, cấp cho đ/c Đặng Văn Hồng, là tiểu đội phó thuộc Đại đội 1 tiểu đoàn 267, về hành tích diệt đồn Ông Vẽ đêm 25/10/1967.

Các giấy tờ này phía Mỹ thu giữ ngày 31/1/1968 tại đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu thân 1968. Tiểu đoàn 267 cùng tiểu đoàn 16 là những đơn vị chủ công tấn công đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất đêm 31/1/1968, Tết Mậu thân 1968

Ảnh chụp các giấy tờKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét