Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

[3.116] Giấy chuyển viện của đ/c Vũ Văn Tỉnh, đơn vị thuộc Binh trạm 43, do Đôi phẫu thuật 2/ Binh trạm 43 - Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn cấp, ngày 6/6/1968

2018081642148

1. Giấy chuyển viện của đ/c Vũ Văn Tỉnh quê quán xã Yên Trung huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, đơn vị thuộc Binh trạm 43, do Đôi phẫu thuật 2/ Binh trạm 43 - Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn cấp, ngày 6/6/1968, giới thiệu chuyển đến Đội điều trị thuộc Binh trạm 43.

2. Bảng mật khẩu và Ám hiệu, từ 1/12 đến 15/12/1968 do Ban Tham mưu Binh trạm 43 - Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn quy định

Ảnh chụp các giấy tờ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét