Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

[3.120] Giấy khen của đ/c Đàm Văn Len, đơn vị Tiểu đoàn 53 [ô tô vận tải?] Đoàn 559, quê xã Hưng Hòa, huyện Phú Hà [Phú Hòa?], tỉnh Cao Bằng, năm 1967

2018083157166

Giấy khen đề ngày 2/9/1967 do đ/c Trung tá Lê Lương cấp cho đ/c Đàm Văn Len, đơn vị Tiểu đoàn 53 [ô tô vận tải?] Đoàn 559, quê xã Hưng Hòa, huyện Phú Hà [Phú Hòa?], tỉnh Cao Bằng, về những thành tích trong nhiệm vụ vận chuyển tháng 7/1967.

Ảnh chụp Giấy khen:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét