Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

[3.130] Quyết định đề bạt và Sổ ghi chép cá nhân do Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội thuộc Tiểu đoàn 16 trong trận tấn công vào đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968

2018101341158

Quyết định đề bạt và Sổ ghi chép cá nhân do Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội thuộc Tiểu đoàn 16 trong trận tấn công vào đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968, gồm:

1. Quyết định đề bạt đồng chí Nguyễn Văn Sơn, không có ghi quê quán, từ cấp Tiểu đội trưởng lên Trung đội phó thuộc Tiểu đoàn 16. Quyết định do Ban chỉ huy tỉnh đội Tây Ninh ký.

2. Cuốn sổ ghi chép của đồng chí Nguyễn Nam Sơn, Trung đội phó (Không có địa chỉ quê quán)

Ảnh chụp các giấy tờKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét