Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

[4.24] Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1 (5) - Danh sách cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn bộ và Đại đội DKZ 75mm, thuộc Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1, năm 1969

2018100735151

Danh sách cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1, năm 1969

Danh sách đầu có tên, quê quán 17 người.

Danh sách thứ 2 có tên, quê quán 43 cán bộ chiến sỹ Đại đội DKZ75m của Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1. Trong số này có rất nhiều chiến sỹ quê ở huyện Thường Tín và Phú Xuyên, nhập ngũ tháng 7/1967.

Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét