Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

[4.25] Biên bản bàn giao Đại đội 19 DKZ của Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 Sao vàng về Tỉnh đội Bình Định, tháng 7/1970

2018101442163

Biên bản bàn giao Đại đội 19 DKZ của Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 Sao vàng về Tỉnh đội Bình Định, tháng 7/1970.


Nội dung là bàn giao tài chính và tài sản của đơn vị về cho đơn vị mới quản lý, gồm có vũ khí trang bị, tài chính, quân trang quân dụng...

Phần trang 2 của Biên bản, ý kiến bổ sung có đ/c Đặng Hà Thụy, thay mặt bộ phận Hậu cần Tỉnh đội Bình Định ký tên.

Ảnh chụp Biên bản bàn giao1 nhận xét:

  1. Đúng đấy, năm 1970 sư đoàn 3 ra Phía Bắc gần như giải thể. Trung đoàn 2 giao hẳn d-7 cho Phú yên, d8 cho Bình định. Anh đại diện HC tỉnh đội ra Châu sơn, Ân Hảo tây ngày nay, cùng bên Quân-lực để nhận chủ yếu là trang bị vũ khí nặng, có 2 khẩu cối 120mm, chôn sâu trong núi chưa bao giờ thấy tỉnh sử dụng, có thể còn chôn ở núi hồ nước Van-Hội. Tài liệu nầy có thể những năm quân Hàn đổ sục vùng Hòn-Nọc đánh vào hang Tham-mưu lấy được, bênHC-KT tụi anh không mât1 cở tài liệu mật thế nầy. Cám ơn em cũng là kỷ niệm nhớ đời

    Trả lờiXóa