Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

[5.110] Trung đoàn 18B/ Sư đoàn 325 hay Trung đoàn 20 và hoạt động ở khu vực Ia Mơ ngày 30/3/1966

2018011433183


Thông tin phía Mỹ ghi nhận được thì Trung đoàn 18B Sư đoàn 325B hay Trung đoàn bộ binh 20 sư đoàn 330 ngày nay, lên đường vào miền Nam chiến đấu vào ngày 22/12/1965. Cho đến tháng 3/1966 thì Trung đoàn đã đến được chiến trường B3 Tây Nguyên. Sau đó Trung đoàn hành quân về chiến trường tỉnh Phú Yên và mang phiên hiệu Trung đoàn 20.

Ngày 30/3/1966, phía Mỹ có ghi nhận giao chiến với bộ đội thuộc Trung đoàn 18B ở phía nam núi Chu Pông.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét