Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

[5.112] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (1): Giấy chứng minh Đoàn chi viện của Liệt sỹ Bùi Mạnh Hạp, đơn vị Đại đội 7 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 và Danh sách 4 Liệt sỹ thuộc Đại đội 7 tiểu đoàn 5 hy sinh tháng 4/1970

2019012039192

Giấy chứng minh Đoàn chi viện của Liệt sỹ Bùi Mạnh Hạp, đơn vị Đại đội 7 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, tháng 4/1970.

Giấy chứng minh cho biết LS Hạp thuộc Đoàn chi viện 3047.

Ảnh chụp Giấy chứng minh:


Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 4 LS hy sinh ngày 16/4/1970, trong đó có LS Bùi Mạnh Hạp, đơn vị Đại đội 7 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, cụ thể như sau:


STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh
1 Bùi Mạnh Hạp 16/04/1970 7, 5, 165, f7 1943 Yên Mỹ, Ý Yên, Hà Nam Ninh Tây Ninh - Cứ Cây Son Nai Ninh, Tây Ninh
2 Lê Thanh Chương 16/04/1970 , c7/d5/e165/f7 1945 Quê Sơn, Bình Lục, Hà Nam Ninh Lai Minh - cây son Lai Minh
3 Nguyễn Văn An 16/04/1970 , c7/d5/e165/f7 1950 Hoàng Sơn, Thanh Miện, Hải Hưng Tây Ninh - Lai Minh, Tây Ninh
4 Đinh Quang Tiếp 18/05/1970 (Giấy báo tử ghi hy sinh 17/4/1970) , c7/d5/e165/f7 1949 Cai Minh, Kim Anh, Vĩnh Phú Sóc Tây Son - Sóc Tây Son

Điều này cho thấy tờ Giấy chứng minh Đoàn chi viện mà quân Mỹ thu giữ ở trên chính là của LS Bùi Mạnh Hạp.


Trong web http://thongtinlietsy.gov.vn/tra-cuu có thông tin về LS  Bùi Mạnh Hạp như sau:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét