Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

[5.111] Dấu chân Trung đoàn 209 tại miền Đông Nam bộ (5): Sổ theo dõi sức khỏe ốm - nghỉ hàng ngày của Đại đội 1 Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209, do đ/c Phùng Văn Bình ghi chép

2019011635187


Ngày này cách đây 50 năm, ngày 11/1/1969, quân Mỹ có thu giữ 1 cuốn sổ nhỏ, có tiêu đề "Sổ theo dõi sức khỏe ốm - nghỉ hàng ngày" của Đại đội 1 - tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 209, do đ/c Phùng Văn Bình ghi chép tên 21 đ/c bị ốm, từ khoảng thời gian 12/1968 cho đến 1/1969.

Ảnh chụp Trang bìa cuốn sổ ghi chép:Trong web Chính sách quân đội ghi nhận ngày 11/1/1969 có 8 Liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209 hy sinh. 

Danh sách các Liệt sỹ gồm:

STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh
1 Bùi Duy Toại 11/01/1969 , c3/d7/e209/f7 1945 Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Hưng
2 Hoàng Hữu Luân 11/01/1969 , c5/d7/e209/f7 1947 Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Hưng
3 Lê Quang Mạnh 11/01/1969 , c5/d7/e209/f7 1949 Tiểu Khu 2 Hàm Rồng, , Thanh Hóa Bầu Rem - bãi Bầu Rem
4 Lê Xuân Kiểm 11/01/1969 , d7/e209/f7 1938 Đoan Hạ, Thanh Thủy, Vĩnh Phú Bàu Rem
5 Lương Đình Châu 11/01/1969 , c5/d7/e209/f7 1947 Vũ Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn Bãi Bàu Rem
6 Lương Đình Lắn 11/01/1969 , c3/d7/e209/f7 1949 Đồng Ý, Bắc Sơn, Lạng Sơn Bãi Bàu Rem
7 Nguyễn Văn Thư 11/01/1969 , D bộ d7/e209/f7 1942 Hòa Phong, Mỹ Hào, Hải Hưng Bãi Bàu Rem
8 Nguyễn Văn Tý 11/01/1969 , c5/d7/e209/f7 1941 Giao Lâm, Giao Thủy, Hà Nam Ninh Bàu Rem

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét