Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

[3.163] Đơn xin vào Đảng của đc Trần Hữu Tuy, quê quán: xóm 19 xã Nhân hậu huyện Lý Nhân tỉnh Nam Hà, năm 1968

2019060125214

Đơn xin vào Đảng của đc Trần Hữu Tuy, quê quán: xóm 19 xã Nhân hậu huyện Lý Nhân tỉnh Nam Hà, năm 1968.

Đ/c Tuy sinh tháng 3/1934, nhập ngũ 3/12/1966.

Ảnh chụp 1 trang của Đơn xin vào Đảng:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét