Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

[5.139] Quyết định kết nạp Đảng của đc Nguyễn Tiến Để, đơn vị Đại đội 11 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24, năm 1968

ảng

Quyết định kết nạp Đảng của đc Nguyễn Tiến Để, đơn vị Đại đội 11 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24, đề ngày 18/12/1968. Quyết định do đc Đinh Văn Nhâm thay mặt Đảng ủy tiểu đoàn 6 ký. Trong Quyết định, đc Để nhập ngũ 2/1961.

Ngoài ra có còn 1 sổ nhỏ có 1 số trang ghi chép, trong đó đc Để là cán bộ cấp đại đội.
Không có thông tin về quê quán đc Để.

Ảnh chụp Quyết định kết nạp Đảng


1 nhận xét: