Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

[3.164] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (5): Quyết định kết nạp Đảng viên của đc Nguyễn Đức Quyết/ Quýt, quê xã Tràng Cát huyện An Hải tp Hải Phòng, năm 1968

2019060226216

Giấy tờ gồm có:

1. Quyết định kết nạp Đảng viên của đc Nguyễn Đức Quyết/ Quýt, quê xã Tràng Cát huyện An Hải tp Hải Phòng. Quyết định đề ngày 14/10/1968, do đc Đào Công Trừng ký ngày 16/10/1968.

2. BẰng khen của Tỉnh đội Long An đề 20/10/1968, cấp cho đc Nguyễn Đức Quyết.

3. Quyết định đề bạt chức tiểu đội trưởng của đc Đồng Văn Khấn.

Quân Mỹ chú thích thu được các giấy tờ này từ thi thể bộ đội Việt Nam. Tuy nhiên Cổng thông tin quốc gia về LS và mộ LS không có ai tên là Quyết/ Quýt quê Tràng Cát như trên.

Ảnh chụp Quyết định kết nạp Đảng viên của đc Nguyễn Đức Quyến/ Quyết/ QuýtKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét