Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

[3.167] Bằng khen của đc Phạm Xuân Quý/ Quỳ/ Quỹ, quê xã Hà Kỳ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

2019061943236

Bằng khen của đc Phạm Xuân Quý/ Quỳ/ Quỹ, quê xã Hà Kỳ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương, về thành tích xuất sắc trong năm 1968. Đ/c Quý ở Tiểu đoàn 4 của Trung đoàn 165 Sư đoàn 7.

Ảnh chụp Bằng khenKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét