Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

[3.170] Giấy chứng nhận đeo Huy chương chiến sỹ vẻ vang và Giấy chứng minh Đoàn chi viện 2094 của bác NGuyễn Ngọc Liễu quê Cao Phong - Lập Thạch/ Sông Lô - Vĩnh Phúc

2019070833230

Giấy chứng nhận đeo Huy chương chiến sỹ vẻ vang và Giấy  chứng minh Đoàn chi viện 2094 của bác NGuyễn Ngọc Liễu quê Cao Phong - Lập Thạch/ Sông Lô - Vĩnh Phúc.

1. Giấy chứng nhận đeo Huy chương Chiến sỹ vẻ vang của Văn phòng Phủ thủ tướng, cấp 7/3/1965, cho đ/c Nguyễn Ngọc Liêu sinh năm 1933 xã Cao Phong.

2. Giấy chứng minh Đoàn chi viện 2094 cấp cho đc Nguyễn Ngọc Liễu, số hiệu quân nhân A081115 được đến S9. Giấy tờ này cấp 17/4/1969.


Ảnh chụp các giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét