Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

[3.171] Bằng khen và Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng của đc Đỗ Minh Thông, đơn vị thuộc Tỉnh đội Daklak, quê Kỳ Anh - Tam Kỳ - Quảng Nam

2019070833231

Giấy khen và Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng của đc Đỗ Minh Thông, đơn vị thuộc Tỉnh đội Daklak, quê Kỳ Anh - Tam Kỳ - Quảng Nam

1. Bằng khen, đề ngày 2/7/1971, do Thủ trưởng tỉnh đội Daklak ký, cấp cho đc Đỗ Minh Thông, về thành tích Chiến đấu liên tục hoàn thành xuất sắc góp phần cùng đơn vị diệt 50 tên địch.

2. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, cấp cho đc Đỗ Minh Thông, nhập ngũ 9/2/1965, Trung đội phó, công tác tại H5Q tỉnh đội Daklak, nay đến Bệnh viện 2 và Bệnh viện 211 B3 điều trị.
Giấy ký ngày 13/12/1969.

Ảnh chụp giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét