Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

[3.172] Giấy chứng minh của chiến sỹ Đặng Ngọc Quý, quân Mỹ thu giữ tại huyện Cam Lộ - Quảng Trị

2019072348247

Giấy chứng minh của chiến sỹ Đặng Ngọc Quý, quân Mỹ thu giữ tại huyện Cam Lộ - Quảng Trị

Ảnh chụp Giấy chứng minh:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét