Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

[3.173] Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Hữu Khiến, thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 174, quê thôn Minh Tân xã An Cầu huyện Phủ Dực tỉnh Thái Bình

2019073055255

Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Hữu Khiến, thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 174, quê xóm Minh Tân thông Trung Châu xã An Cầu huyện Phủ Dực tỉnh Thái Bình.

Đ/c Nguyễn Hữu Khiến sinh 24/8/1942, nhập ngũ ngày 13/10/1964, vào Đoàn ngày 13/10/1965.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét