Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

[4.37] Danh sách Họ và tên 114 cán bộ chiến sỹ Đại đội 1 - Tiểu đoàn 4/ tiểu đoàn 334 - Trung đoàn 320 - Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên, tháng 2/1966 (Không có thông tin quê quán)

 2020100230322


Danh sách Họ và tên 114 cán bộ chiến sỹ Đại đội 1 - Tiểu đoàn 4/ tiểu đoàn 334 - Trung đoàn 320 - Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên, tháng 2/1966 (Không có thông tin quê quán).


Trong bản danh sách này có một số người đã hy sinh, cụ thể là các Liệt sỹ: Nguyễn Đại Tuân, Nguyễn QUốc Chấn, Hoàng Trọng KHính, Nguyễn Nghĩa Nhiệm.


Ảnh chụp bản danh sách (Phần tiếng Anh phía Mỹ dịch, đánh số đến 116)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét