Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

[5.255] Giấy chứng minh Đoàn chi viện 221 của Liệt sỹ Lê Văn Đệ, đơn vị Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, năm 1967

2021033152386


Giấy chứng minh cấp cho đc Lê Văn Đệ, được đi đến Hải Yến (S9), thuộc Đoàn 221. Không có thông tin về quê quán của đc Lê Văn Đệ

Giấy chứng minh này quân Mỹ thu giữ sau trận chiến ác liệt với bộ đội thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 ở khu vực rừng cao su Măng Cải (xã Lộc Thiện huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước hiện nay) tháng 10/1967.


Ảnh chụp Giấy chứng minhWeb Chính sách quân đội không có thông tin về Liệt sỹ Lê Văn Đệ thuộc Trung đoàn 165.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét