Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2021

[5.366] Các giấy tờ của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 102 Sư đoàn 308 bị quân Mỹ thu giữ sau trận chiến ngày 31/5/1968 ở đông Khe Sanh

 2021061236382

Các giấy tờ của cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 7 và 8, Trung đoàn 102 Sư đoàn 308 bị quân Mỹ thu giữ sau trận chiến ngày 31/5/1968 ở đông Khe Sanh, gồm:

1. Giấy chứng nhận của đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, sinh 10/1939, không có thông tin quê quán.

2. Miềng kim loại có đục tên đc Nguyễn Thế Vũ, Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Thế Vũ, quê Trúc Ổ - Hưng Đạo [Mộ Đạo ngày nay] - Quế Võ - Hà Bắc.

3. Giấy chứng nhận của đc Ngô Ngọc Thư, sinh 22/5/1941, không có thông tin quê quán.

4. Giấy chứng nhận của đc Bùi văn An, sinh 27/12/1948, không có thông tin quê quán.

5. Giấy chứng nhận của đc Nguyễn Văn Hải, sinh 10/10/1942, không có thông tin quê quán.

6. Biên lai chuyển tiền, người gửi là Lê Văn Dũng, người nhận là Vũ Thị Đạo - địa chỉ Hạ Hòa - Phú Thọ.

7. Sổ ghi chép cá nhân của đc Khoát, không có thông tin quê quán.

8. Quyết định chuyển Đảng chính thức của đc Nguyễn Văn Cạnh, quê Đình Tổ - Thuận Thành - Hà Bắc, đơn vị tiểu đoàn 7 Trung đoàn 102..

9. Quyết định chuyển Đảng chính thức của đc Trần Đình Hiến, đơn vị tiểu đoàn 7 Trung đoàn 102. Không có thông tin quê quán.

10. Bốn (4) thẻ tên của các đc: (1) Đỗ Văn Soạn, (2) Nguyễn Văn Luận, (3) Nguyễn Văn Ba, (4) Đinh Văn Hòa. Không có thông tin quê quán của các đc này.

11. Bệnh án của đc Nguyễn văn Ích/ Nguyễn Hồng Ích, sinh 8/1/1939, quê Song Liễu - Thuận Thành - Hà Bắc.

Các Giấy tờ này do quân Mỹ thu giữ ngày 31/5/1968, trong đó có một số từ các thi thể bộ đội Việt Nam, tại khu vực nam QL9, đông thị trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, sau trận chiến dữ dội từ 10h sáng đến gần 16h chiều, làm hàng chục bộ đội Việt Nam hy sinh.

Ảnh chụp các Giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét