Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

[5.267] Giấy tờ quân Mỹ thu của Bác sỹ - Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm (50): Thư cá nhân của người mẹ bác sỹ tên là bà Doãn Ngọc Trâm gửi bác sỹ Đặng Thùy Trâm, bệnh xá Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, khoảng tháng 6/1970

 2021062852399

Các Giấy tờ quân Mỹ thu giữ của Bác sỹ - Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm vào ngày 23/6/1970 ở vùng rừng núi thuộc quận Ba Tơ, giáp ranh với huyện Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi (Có tọa độ thu giữ), gồm:

- Vỏ phong bì thư thứ nhất của người mẹ Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm có đề "Người gửi: Doãn Ngọc Trâm - Đại học Dược Khoa Hà Nội, Gửi con BS Đặng Thùy Trâm - Bệnh xá Đức Phổ - Kính nhờ Ban dân y tỉnh Quảng Ngãi chuyển. Xin trân trọng cảm ơn. Yêu cầu: Không gấp thư có ảnh - Bệnh xá Đức Phổ"

- Vỏ phong bì thư thứ 2 có đề: "Thân - Bộ môn Dược Chính - Bảo quản - Trường ĐHDK Hà Nội, Thương gửi: BS Đặng Thùy Trâm Bệnh xá Đức Phổ Quảng Ngãi". Bên cạnh đó có 1 con dấu tròn đề 4.6.70

- Một bức thư công tác, đề ngày 2.6.70, tiêu đề thư: "Thân gửi em Thùy Trâm".

Ngoài ra còn có 1 Quyết định của UBND cách mạng huyện Đức Phổ tuyển dụng chị Đinh Thị Năm đến nhận công tác tại Ban dân y huyện Đức Phổ.


Bổ sung thông tin (2021/06/28.2324h): Ngoài 2 vỏ phong bì thư, giấy tờ này, trong số giấy tờ quân Mỹ thu giữ tôi có thấy cuốn sổ Nhật ký của Bác sỹ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm có cùng thông tin thu giữ (thu ngày 23/6/1970), trong khi CCB Mỹ đã trao trả cuốn Nhật ký tới gia đình Bác sỹ Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm nên rất có thể 2 vỏ phong bì này và bức thư công tác cũng đã được trao tới gia đình Liệt sỹ.

Bổ sung thông tin (2021/06/29.2031h): Hình ảnh các Giấy tờ này đã được chuyển tới  gia đình Bác sỹ - Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm.


Web Wikipedia có thông tin về hoàn cảnh hy sinh của Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm như sau:
"Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, Đặng Thùy Trâm bị địch phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề."

Ảnh chụp 2 vỏ phong bì thư, và 1 phần bức thư công tác gửi tới Bác sỹ Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét