Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

[5.268] Giấy tờ của Liệt sỹ Đặng Tuyết Lương, quê xã Sơn Đà huyện Bất Bạt/ Ba Vì - Hà Tây

2021070934382


Giấy tờ quân Mỹ thu giữ của Liệt sỹ Đặng Tuyết Lương, quê xã Sơn Đà huyện Bất Bạt tỉnh Hà Tây, gồm:

1. Giấy chứng minh, cấp cho đc Đặng Tuyết Lương đơn vị J1 Z14 Đoàn 20/7 (Mỹ chú thích là C1/d14/F320) được đi đến Lâm trường 10-12.

2. Giấy chứng minh quân nhân dự bị, đề 22/1/1966, do đc Trần Mạnh Quý ký, cấp cho đc Đặng Tuyết Lương, chiến sỹ thông tin E19, sinh 5/1937 tại Sơn Đà - Bất Bạt - Sơn Tây.


Ảnh chụp các giấy tờ:


Website thongtinlietsy.gov.vn có thông tin về Liệt sỹ Đặng Tuyết Lương như sau:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét