Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

[6.33] Không ảnh (29): Hình ảnh khu vực diễn ra trận quân Sài Gòn tấn công bộ đội Trung đoàn 207 Quân Giải phóng miền Nam ngày 3/10/1973 tại rạch Đá Biên, tỉnh Long An ngày nay

20210705


Không ảnh tháng 11/1972 chụp khu vực diễn ra trận quân Sài Gòn tấn công bộ đội Trung đoàn 207 Quân Giải phóng miền Nam ngày 3/10/1973 tại rạch Đá Biên, tỉnh Long An ngày nay.
Thông tin trận đánh tại đây: http://www.kyvatkhangchien.com/2014/08/73-mieu-bac-bo-noi-ghi-dau-bi-hung-cua.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét