Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

[5.270] Quyết định gọi nhập ngũ của Liệt sỹ Nguyễn Bá Mãi, quê Vạn Điểm - Thường Tín - Hà Tây, đơn vị Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66

 2021072247396


Quyết định của Ủy ban Hành chính huyện Thường Tín đề ngày 27/11/1966 gọi nhập ngũ đc Nguyễn Bá Mãi, sinh 1946 con ông Nguyễn Bá Đại sinh trú quán tại Vạn Điểm - Minh Phú - Thường Tín - Hà Tây, đúng 7 giờ ngày 5/12/1966 có mặt tại trạm tập trung để cán bộ xã đưa lên.

Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ năm 1968 ở Kontum. Kiểm tra cùng các thông tin khác thì đơn vị LS Mãi là Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66.

Ảnh chụp Quyết định gọi nhập ngũ:
Cổng thông tin về mộ Liệt sỹ có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Bá Mãi như sau:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét