Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

[3.216] Sổ ghi chép, Quyết định về công tác cán bộ, Giấy khen của đc Lãnh Hồng Long tức Nguyễn Nam Long, đơn vị Phòng Giao - Bưu - Vận thuộc Cục Tham mưu Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

2021073156407


Các giấy tờ của đồng chí Lãnh Hồng Long, tức Nguyễn Nam Long, cán bộ thuộc Phòng Giao - Bưu - Vận của Miền, gồm

1. Quyết định đề ngày 1/8/1967 của Sở Bưu Điện TRuyền thanh Hà Nội về việc cử ô Chu Văn Ba là Phó phòng Bưu Điện Ba Đình tạm thay ông Lãnh Hồng Long đi công tác đột xuất. [Có thể đc Lãnh Hồng Long vào công tác tại Phòng Giao bưu Miền]

2. Giấy chứng nhận đề ngày 31/12/1968 chứng nhận đc Lãnh Hồng Long đơn vị A1 J14 đã được tăng danh hiệu Dũng sỹ Quyết thắng cấp 3. Một Giấy chứng nhận khen thưởng năm 1969 ghi tên là đc Nguyễn Nam Long.

3. Giấy giới thiệu, đề 30/3/1970 gửi các đơn vị Đoàn 49 giới thiệu đc Lãnh Hồng Long thuộc Phòng Giao bưu miền Nam đến liên hệ công tác. Một giấy giới thiệu khác đề ngày 1/11/1969 ghi tên là đc Nguyễn Nam Long.

4. Hai ảnh cá nhân, phía Mỹ chú thích có thể là đc Long.


Ảnh chụp các giấy tờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét