Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

[3.217] Giấy chứng minh và Quyết định đề bạt cấp bậc Thượng sỹ của đc Đặng Văn Đài đơn vị Trung đoàn 273 Sư đoàn 9

2021080935389

Các giấy tờ của đc Đặng Văn Đài, đơn vị Trung đoàn 273 Sư đoàn 9, gồm:

1. Giấy chứng minh cấp cho đc Đặng Văn Đài đơn vị Đ 247 được đi đến Hải Yến (Đi S9).

2. Quyết định đề ngày 14/12/1966 của Tham mưu trưởng Đoàn 250 Quân khu Việt Bắc (Đơn vị huấn luyện quân đội) thăng cấp quân hàm từ hạ sỹ lên cấp thượng sỹ cho đc Đặng Văn Đài.


Ảnh chụp các giấy tờ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét