Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

[5.272] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (50): Quyết định đề bạt Tiểu đội phó và Quyết định kết nạp Đảng của Liệt sỹ Nguyễn Văn Phan, quê Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội, đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 Quân Giải phóng Miền

2021080834386


Quyết định đề bạt Tiểu đội phó và Quyết định kết nạp Đảng của Liệt sỹ Nguyễn Văn Phan, quê Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội, đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 Quân Giải phóng Miền.

Các giấy tờ này quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh sau trận đánh.


Ảnh chụp các Giấy tờ:
Web chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Văn Phan như sau:


Họ và tên:Nguyễn Văn Phan
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1947
Nguyên quán:Tứ Dục, Đông Anh,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:1/1966
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 1, f9
Cấp bậc:B1 - CS
Chức vụ:
Ngày hi sinh:12/4/1968
Trường hợp hi sinh:Trảng Tranh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét