Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

[5.273] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (51): Giấy chứng minh Đoàn chi viện của Liệt sỹ Nguyễn Hồng Hải quê Lê Chân - Hải Phòng, Giấy chứng minh và Sơ yếu lý lịch của LS Nguyễn Văn Tảo quê Câu Trung - Quang Hưng - An Lão - Hải Phòng, đơn vị Trung đoàn 273 Sư đoàn 9

2021080834387

Các giấy tờ quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh sau trận đánh gồm:

1. Giấy chứng minh Đoàn chi viện của Liệt sỹ Nguyễn Hồng Hải quê Lê Chân - Hải Phòng, đơn vị Trung đoàn 273 Sư đoàn 9..

2. Giấy chứng minh và Sơ yếu lý lịch của LS Nguyễn Văn Tảo quê Câu Trung - Quang Hưng - An Lão - Hải Phòng, đơn vị Trung đoàn 273 Sư đoàn 9.


Ảnh chụp các giấy tờ:
Web Chính sách quân đội có thông tin về 2 Liệt sỹ như sau (LS Tảo có họ khác, là họ Phạm, thông tin quê quán đơn vị ngày  hy sinh là đúng):


Họ và tên:Phạm Văn Tảo
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Quang Hưng, An Lão,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:7/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, e3/f9
Cấp bậc:H1 - AP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:18/8/1968
Trường hợp hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,


Họ và tên:Nguyễn Hồng Hải
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:, Lê Châu,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:4/1966
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, e3/f9
Cấp bậc:B1 - AT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:18/8/1968
Trường hợp hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét