Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

[6.34] Không ảnh (30): Hình ảnh khu vực Quốc lộ 1A và đường sắt Yên Viên - Lạng Sơn vượt sông Đuống, năm 1967

 20210828

Hình ảnh khu vực Quốc lộ 1A và đường sắt Yên Viên - Lạng Sơn vượt sông Đuống, năm 1967: Có 3 tuyến vượt sông Đuống, gồm cầu đường sắt - đường bộ đi chung, 1 cầu đường sắt phía hạ lưu và 1 đường nhánh để vượt sông bằng cầu phao/ phà (Dự phòng trường hợp cầu sắt bị không quân Mỹ đánh sập)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét