Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

[4.46] Bệnh án của đồng chí Nguyễn Xuân An đơn vị Bệnh xá B35 Phước Long, quê xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

2021111544415


Bệnh án của đồng chí Nguyễn Xuân An đơn vị Bệnh xá B35 Phước Long, quê xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét