Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

[5.281] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (57): Quyết định đề bạt và Giấy khen của Liệt sỹ Võ Ngọc Thành quê Đức Lân - Mộ Đức - Quảng Ngãi

2021111938411


Các giấy tờ quân Mỹ thu giữ từ thi thể 23 bộ đội Việt Nam hy sinh thuộc Tiểu đoàn 40 đặc công Sư đoàn 3 sao vàng, trong đó có giấy tờ của Liệt sỹ Võ Ngọc Thành, gồm:

1. Quyết định đề bạt cấp bậc Đại đội bậc phó thuộc đơn vị d40 [tiểu đoàn đặc công] Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5. Trong Sơ yếu lý lịch thì đc Thành là Chính trị viên phó đại đội.

2. Giấy chứng nhận Huân chương chiến sỹ Giải phóng, đề ngày 3/7/1970 do Thủ trưởng đơn vị 401 [Chỉ huy Quân khu 5] ký, tặng đc Võ Ngọc Thành sinh 1947 quê Đức Lân - Mộ Đức - Quảng Ngãi.


Ảnh chụp các giấy tờ:
Qua tra cứu, tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Mỹ Trinh huyện Phù Mỹ tỉnh Bình ĐỊnh có 1 ảnh bia mộ LS Võ Văn Thành sinh 1947, quê Đức Phong - Mộ Đức - Quảng Ngãi, có thể chính là mộ LS Võ Ngọc Thành (Mặc dù có sai khác tên xã).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét