Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

[5.282] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (58): Giấy chứng minh Đoàn chi viện của đc Đặng Văn Sự, đơn vị thuộc Sư đoàn 304 tại Quảng Trị

2021112453427


Giấy chứng minh đề ngày 1/1/1969 do đc Nguyễn Xuân Rục ký, cấp cho đc Đặng Văn Sự đơn vị 4035A, số hiệu quân nhân 400719, được đi hết Đoàn 559. Không có thông tin quê quán hoặc thông tin khác.

Ngoài ra còn có một vỏ phong bì thư không có ngày, ghi Người gửi là Đào Ngọc Cư gửi tới Lê Hồng Toan đơn vị Sư đoàn 304, và 1 mẩu giấy ghi tên Phương Văn Thực.

Các giấy tờ này quân Mỹ thu giữ từ 4 thi thể bộ đội Việt Nam tại Quảng Trị, phía Mỹ có chú thích thuộc Sư đoàn 304 Mặt trận B5 Trị Thiên.
1 nhận xét:

  1. sao không ghi rõ tọa độ thu giữ hả bác? tọa độ của Mỹ ấy ạ

    Trả lờiXóa