Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

[5.280] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (56): Giấy chứng nhận khen thưởng và Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Đặng Văn Thịnh, đơn vị Đoàn 86 hậu cần Miền, quê Nhân Nghĩa - Yên Lương - Ý Yên - Nam Định

2021111544416

Quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam năm 1970 gồm:

1. Giấy chứng nhận khen thưởng đề 5/7/1969, cấp cho đc Đặng Văn Thịnh cấp bậc Trung sỹ đơn vị Đại đội 6 Tiểu đoàn 502 Đoàn 86 hậu cần Miền, về thành tích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hành quân chiến đấu đường dài.

2. Sổ ghi chép cá nhân của đc Đặng Văn Thịnh.

Ảnh chụp các giấy tờ:Web dữ liệu mộ LS của Bộ Lao động TBXH có thông tin về LS Đặng Văn Thịnh như sau (Phần quê quán bị sai tỉnh từ Nam Định thành Hà Bắc):


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét