Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

[5.540] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (163): Thẻ tên của liệt sỹ (1) Đoàn Đức Thụ/ Đoàn Đức Thọ quê Kim Đồng - Ngân Não - Ứng Hòa - Hà Tây [Kim Đường? - Ứng Hòa], (2) Hoàng Văn Ban/ Hoàng Văn Báu quê Hạ Phú - Hòa Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng; Giấy chứng minh của liệt sỹ Vũ Thanh Hải quê Nam Dư - Thượng Lĩnh - Đông Anh - Hà Nội [quê ko chính xác?], đều thuộc Trung đoàn 48 sư đoàn 320

2023100129757

1. Tháng 9 năm 1968, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội thuộc Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 Mặt trận đường 9 bắc Quảng Trị nhiều giấy tờ, gồm:

 - Thẻ tên ghi Đoàn Đức Thụ WC-3-9, 8-3 68. Chỉ có thông tin dịch qua tiếng Anh, ảnh chụp giấy tờ đen kịt không đọc được. Đây có thể là giấy tờ của liệt sỹ Đoàn Đức Thụ/ Đoàn Đức Thọ quê Kim Đồng - Ngân Não - Ứng Hòa - Hà Tây [Kim Đường? - Ứng Hòa].

- Thẻ tên ghi Hoàng Văn Ban A-B7-1-7-211-WT.  Chỉ có thông tin dịch qua tiếng Anh, ảnh chụp giấy tờ đen kịt không đọc được. Đây có thể là giấy tờ của liệt sỹ Hoàng Văn Ban/ Hoàng Văn Báu quê Hạ Phú - Hòa Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Giấy chứng minh mang tên Vũ Thanh Hải đoàn 7005. Đây có thể là giấy tờ của liệt sỹ Vũ Thanh Hải quê Nam Dư - Thượng Lĩnh - Đông Anh - Hà Nội [quê ko chính xác?]

- Giấy chứng nhận mang tên Trần Văn Sương, quê Xuân Tiên [hoặc Xuân Tiến] - Xuân Thủy - Nam Hà, đơn vị C7/d2/E48/F320.

- Cuốn sổ ghi chép mang tên Nguyễn Mạnh Chiến, không có thông tin quê quán.

2. Ảnh chụp phần thông tin tiếng Anh 2 thẻ tên và Giấy chứng minh ls Vũ Thanh HảiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét