2013081321047009

Thư của bác  Lê Văn Thoa, đơn vị thuộc Sư đoàn 5 Chiến trường B2 miền Nam, gửi về cho người em là Lê Thanh Cương (Rất tiếc là không có địa chỉ)

Bức thư này bị lính Mỹ thu ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt

alt