Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

[3.2.3] Thư của bác Bùi Văn Tế, đơn vị thuộc Sư đoàn 5, gửi về cho cháu là Bùi Thị Vẫn (Vần), thôn An Lạc - xã Lê Bình - huyện Thanh Miện - Hải Dương, năm 1966

2013081321047009

Thư của bác  Bùi Văn Tế, đề ngày 22/12/1966, đơn vị thuộc Sư đoàn 5, gửi về cho cháu là Bùi Thị Vẫn (Vần), thôn An Lạc - xã Lê Bình [Nay là thị trấn Thanh Miện - theo Wiki] - huyện Thanh Miện - Hải Dương, năm 1966

Bức thư này bị lính Mỹ thu ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét